Luomme kilpailuetua

Toteutamme asuin-, liike- ja palvelukiinteistöjen viilennys- ja lämmitysratkaisuja.
Uudisrakentamisen lisäksi teemme myös kiinteistöjen lämmitystapamuutoksia. Optimoitu järjestelmäsuunnittelu sekä tuotteistettu toteutus- ja elinkaarikonseptit tuovat kilpailuetua perinteisellä tavalla toteutettuun maalämpöön verrattuna.

6500+

Talouden kokemus maalämpöurakoinnista

150+

Maalämpökohteen kokemus elinkaaritoteutuksesta

10+

Miljoonaa euroa sopimuskannan arvo

500+

Taloutta AitovalvomoTM piirissä

Maalämpöpalvelun hyödyt

  • Aitoenergia vastaa maalämpöjärjestelmän mitoituksesta ja urakoinnista avaimet käteen – periaatteella.

  • Lunastustilanteessa asiakas voi hankkia edullisesti toimivan energiaratkaisun.

  • Aitoenergia vastaa 100 % järjestelmän hyötysuhteesta, toiminnasta, vikatilanteista ja laiteuusinnoista.

  • Maalämmön käyttö vähentää lämmityksen hiilidioksidipäästöjä jopa 100%.

  • Maalämpöpalvelu on elinkaarikustannuksiltaan edullisin vaihtoehto. Vakaa hinta varmistaa säästöjen syntymisen.

Tulevaisuuden lämmitysratkaisu

Hiilineutraalisuustavoitteiden myötä maalämpö yleistyy, ja tarve maalämmön hallittavuuteen sekä toimintavarmuuteen korostuu. Myös kuluttajien mielipide palvelumallia kohtaan on erinomaisella tasolla. 62 % uudisasunnon ostajista kokee, että maalämpöpalvelu tukee asunnon ostopäätöstä.

Tulevaisuuden lämmitysratkaisu

  • Hiilineutraalisuustavoitteiden myötä maalämpö yleistyy kiinteistöjen lämmitysmuotona.

  • Energian hinnan nousua halutaan hillitä ja hinnan ennustettavuutta parantaa.

  • Energiantuotannon toimintavarmuudesta on huolehdittava koko elinkaaren ajan.

  • Maalämpöpalvelu mahdollistaa matalalla kynnyksellä siirtymisen hiilineutraalin energian käyttäjäksi.

Näin aitoenergian palveluprosessi toimii

Kartoitus

Suunnittelu

Poraus

Tehdas esivalmistelu

Maalämmön kytkentä

Automaation
rakentaminen

Energian toimitus

Laitteiston etävalvonta,
ylläpito ja huolto

Usein kysytyt kysymykset

On. Asiakas voi lunastaa laitteiston sovittuina ajankohtina sekä tyypillisesti myös kiinteistön myynnin yhteydessä.

Aitoenergiapalveluun sisältyy kaikki lämmön tuottamiseen tarvittavat asiat aina järjestelmän mitoituksesta laitteistouusintoihin saakka. Myös käytön aikaiset kustannukset kuten huollot, etävalvonta, järjestelmän optimoinnit sekä tarvittava sähköenergia kuuluvat palveluun.

Aitoenergian maalämpöpalvelun hinta on sidottu yleisiin hintaindekseihin ilman lisäkertoimia. Tyypillisesti myönnämme myös hintatakuun energiahinnalle.