Projektihallinnan ja liiketoiminnan kehittämisen osaamista Aitoenergiaan

Annikki Hyvönen on aloittanut Aitoenergian talous- ja hallintojohtajana 8.4.2024. Hänellä on pitkä kokemus energiatoimialalta ja laajaa taloushallinnon, projektihallinnan sekä liiketoiminnan kehittämisen asiantuntemusta.

Annikki siirtyy Aitoenergiaan Siemensiltä, hän on toiminut aiemmin myös Nokialla ja Fortumissa monipuolisissa talousjohdon tehtävissä. Annikki korostaa liiketoiminnan ymmärtämistä kokonaisuutena.

Annikki tuo mukanaan arvokasta kokemusta ja osaamista. Hän on ollut viime vuosina mukana
erityisesti palveluliiketoiminnan kehittämisessä. Olen hyvin iloinen, että saimme Annikin
Aitoenergian joukkoihin

Tuomas Humalajoki, Aitoenergian toimitusjohtaja.

Energia-ala on kulkenut mukanani oikeastaan koko työurani ajan. Aitoenergiassa minua kiinnostaa yrityksen kyky vastata energiamurroksen haasteisiin. Sijoittaminen hiilineutraaleihin kiinteistöihin korostuu, koska kestävä rahoitus velvoittaa sisällyttämään vastuullisuuskriteerit taloudellisen tiedon rinnalle sijoitusanalyyseihin ja -päätöksiin. On upeaa olla mukana edistämässä vihreää siirtymää. Uusiutuvan energian ratkaisut vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja alentavat käyttökustannuksia, mikä vaikuttaa myönteisesti kiinteistöjen arvoon, kertoo Annikki Hyvönen.

Vapaa-ajallaan Annikki on aktiivinen liikunnan, mökkeilyn, käsitöiden, koiran, kuorolaulun ja
lukemisen parissa. Halu jatkuvaan oppimiseen on leimannut hänen koko työuraansa. Annikki uskoo, että ihmisissä on enemmän hyvää kuin päällepäin näkyy – sitä pitää vahvistaa.