Maalämpöpalvelun avulla vastuullisuustavoitteisiin

Vihreä siirtymä on noussut merkittäväksi tekijäksi kiinteistösektorilla. Pyrkimys kohti hiilineutraaliutta on mullistanut kiinteistösijoittajien toimintaympäristön. Toimialalla on valtava mahdollisuus vaikuttaa ilmaston lämpenemisen hillitsemiseen. Maalämpö vähentää hiilidioksidipäästöjä, leikkaa energiakustannuksia ja vaikuttaa myönteisesti kiinteistön arvon kehitykseen.

Suomi on asettanut itselleen tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2035, mikä tarkoittaa, että tuottaisimme hiilipäästöjä vain sen verran kuin hiilinielut sitovat hiiltä. Se edellyttää muutoksia kaikilla yhteiskunnan aloilla, mukaan lukien kiinteistöala merkittävänä tekijänä.

Kestävän rahoituksen vaatimus ohjaa

Useimmat Euroopan maat tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Monet Euroopan unionin toimet vauhdittavat vihreää siirtymää kohti ekologisesti kestävää taloutta. Kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä eli taksonomia määrittelee, mitkä toiminnot ovat kestäviä. Taksonomia muodostuu EU:n asetuksesta ja sen perusteella annetusta sääntelystä, jonka tarkoitus on helpottaa kestävää sijoittamista.

Kestävä rahoitus velvoittaa sisällyttämään vastuullisuuskriteerit (ESG) taloudellisen tiedon rinnalle sijoitusanalyyseihin ja -päätöksiin. Laajentuva lakisääteinen kestävyysraportointi antaa kokonaiskuvan yhtiön ympäristövastuusta sekä sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuusta. Sillä on yhä suurempi merkitys myös sijoituspäätösten kannalta.

ESG-vaatimukset ovat tulossa myös yritysten luottoluokitusarviointeihin, mikä edistää sijoittajien, yritysten ja muiden toimijoiden mahdollisuutta arvioida kestävyystekijöitä entistä paremmin. Kiinteistösijoittajat ja rahoittajat ovat asettaneet itselleen ESG-vaatimuksia merkittävästi kunnianhimoisempia tavoitteita erityisesti aikataulun osalta.

Sijoittajat ja rahoittajat panostavat hiilineutraalikiinteistöihin

Suomen rakennetun ympäristön käytönaikaisista päästöistä on 76 % energiankäytön päästöjä. Niistä suurin osa aiheutuu tilojen lämmityksestä. Hyödyntämällä uusiutuvan energian ratkaisuja kiinteistöjen CO2-päästöt laskevat dramaattisesti.

Uusiutuvan energian ratkaisujen ansiosta myös kiinteistöjen käytön aikaiset kustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat vaihtoehtoisiin energiamuotoihin verrattuna. Tällä on suora vaikutus kiinteistön arvoon ja arvostukseen.

Vihreät kiinteistöt tulevat olemaan merkittävästi kiinnostavampia sijoituskohteita. Erityisesti kansainväliset sijoittajat jopa edellyttävät 0-päästöisyyttä sijoituskohteiltaan. Toimistokiinteistöjen osalta uusiutuvan energian kohteet ovat suuren mielenkiinnon aihe.

Pyrkimykset energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuteen, 0-hiilitiekarttaan, parantavat myös rahoituksen mahdollisuuksia. Hiilineutraalius ja energiakustannusten lasku helpottavat luototusta ja vaikuttavat positiivisesti kiinteistökannan arvon säilymiseen ja jopa nousuun.