Asiakas ansaitsee toimivan ja säästöä tuovan maalämpöratkaisun

Helsingin kaupungin asuntotuotanto on aloittanut kaukolämmön korvaamisen maalämmöllä. Viidestätoista lämpöpumppu-urakasta vain yksi on onnistunut ongelmitta. Ramboll selvitti 169 lämpöpumppujärjestelmän asennuksen onnistumista, ja peräti 74 kohteessa ilmeni ongelmia.

Yle on uutisoinut erityisesti viime vuosina havaituista merkittävistä ongelmista käyttöönotetuissa lämpöpumppuratkaisussa. Tilanne huolestuttaa ja muokkaa koko toimialaa.

Asiantuntemus ja kokemus avainasemassa

Oikein suunniteltu, toteutettu ja ylläpidetty maalämpöjärjestelmä laskee kiinteistön energiakustannuksia, mutta vaatii tietotaitoa. Onnistuneen ratkaisun edellytyksenä on, että suunnittelun ja ylläpidon ketju on saumaton, ja kaikki oleelliset tekijät on huomioitu. Asiantuntemus varmistaa, että laitteiston toiminta on optimaalista, ja kalliilta käyttövirheiltä vältytään. Aitoenergialaisilta löytyy vuosikymmenten kokemus ja lyömätön ymmärrys maalämpöjärjestelmän koko elinkaaresta.

Avoimuus ja rehellisyys vahvistavat luottamusta

Maalämpöalan kirjavuus on kärjistynyt ajoittain virheellisiin lupauksiin ja odotuksiin. Olemme todistaneet tilanteita, joissa taloyhtiölle on tarjottu maalämpöjärjestelmiä epärealistisin lupauksin. Näissä tapauksissa maalämpö ei ole ollut toteutettavissa, tai se ei ole ollut taloudellisesti kannattavaa. Me lupaamme asiakkaalle kaiken asiantuntemuksemme optimaalisen ratkaisun löytämiseksi yhdessä. Olemme kumppaneita vuosikymmenten ajan, joten avoimuudelle ja luottamukselle on erityinen motiivi. 

Teemme asiakkaalle ja itsellemme – me kannamme riskit

Maalämpöpalvelumme on riskitön ja vastuullinen lämmitysratkaisu, joka laskee energiakustannuksia. Asiakas välttyy isolta alkuinvestoinnilta ja maksaa vain käyttöön perustuvasta energiasta. Meidän vastuullamme on maalämpöjärjestelmän toteutus ja toimivuus koko elinkaaren ajan. Toimintamallimme perustuu pitkäaikaiseen kumppanuuteen ja luottamukseen. Tervetuloa asiakkaaksemme!

Valtteri Eilola

asiakkuuspäällikkö, Aitoenergia

Lue lisää:
Maalämpöpalvelu laskee taloyhtiön energiakustannuksia
Valvomme kotisi lämpöä – aidosti aina